Image

aecr2020plus

Členská iniciativa pro vnitřní změnu svazu Aeroklub České republiky z.s.

 

Rychlé info

21.05. Obdrželi jsme obsahově znepokojující zprávu, kterou se stal zápis Kontrolní a revizní komise (KRK) AeČR ze dne 26.02.2020. Zpráva obsahovala také komentář předsedy KRK, kde výslovně žádá Výkonný výbor o doplnění této zprávy k materiálům VIII. Valné hromady AeČR zaslaným Členům. To se ale do dnešního dne nestalo. 25.05.2020 bude mít Výkonný výbor zasedání a nějakým způsobem se zřejmě pokusí o vysvětlení. My jsme ale k věci připravili nedlouhý rozbor, se kterým se můžete seznámit v sekci AKTIVITA.

PS: Zajímavé by toto zasedání Výkonného výboru mělo být také ve věci AK Roudnice. Ten se zatím neúspěšně domáhá slyšení ve věci Policií ČR již dávno uzavřené kauzy vyfabulovaných obvinění současného Prezidenta AeČR, která jsou již nepochybným způsobem vyvrácena.

07.04. Rozhodnutí Ministerstva dopravy Odboru civilního letectví, ve věci vymezení podmínek za kterých lze provádět lety v rámci provozování letadel a SLZ dorazilo podle očekávání. Seznámit se s jeho zněním můžete zde.

06.04. V rámci Mimořádného opatření Vlády č. 395, příloha 2, ze 6. dubna 2020, které upřesňuje činnosti k ochraně obyvatelstva před vnikem a šířením onemocnění COVID-19, se od 07.04.2020 povoluje také sportovní letectví. Podrobnější informace, které objasňují způsob zařazení sportovního letectví mezi sporty, které mají vyjímku najdete v sekci Aktivita.

03.04. V sekci Aktivita (bývalá 14.03.2020) je zveřejněn náš návrh opatření obecné povahy, pod kterým by obor GA mohl zahájit činnost. Návrh jsme podali prostřednictvím Národní sportovní agentury po předchozím kladném vyjádření Ministerstva dopravy. Návrh bude projednáván na nově se utvářející odborné pracovní skupině Dopady v rámci stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu v nejbližších dnech. 

13.03. Vzhledem ke zrušení termínu 14.03. pro konání VIII. Valné hromady, bude dostatek času ke změně programu tak, aby program lépe reflektoval nastalou situaci v AeČR. Námi definovaný návrh změn programu zasíláme Výboru.

11.3. V sekci 14.03.2020 je zveřejněn návrh na změnu Programu VIII. Valné hromady. Změnu jsme navrhli s ohledem na fakt, že se většina klubů vyjádřila ve smyslu podpory nějaké formy změny v AeČR.

9.3. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na vámi položené otázky. Některé z nich byly velmi případné a tedy i zajímavé...

8.3. Zveřejnili jsme NÁVRH ZÁKLADNÍCH ZMĚN A OPATŘENÍ, které povedou k vnitřní změně AeČR, což je hlavní ambice iniciativy aecr2020plus. Připomínky nadále posílejte na info@aecr2020plus.cz.

7.3. Členové AeČR nám od počátku tohoto týdne přinášejí zprávy o tom, že se komunitou parašutistů šíří klíčové svědectví, jednoznačně podporující spekulaci Prezidenta AeČR v kauze LŠV. Jako svědek byl výslovně označen jeden ze členů AeČR. Obeslali jsme tedy tohoto člena AeČR otázkou ve věci a prakticky obratem obdrželi jeho dosti jasnou odpověď.

6.3. V podezření z nepravdivých informací ve zprávě Prezidenta AeČR v záležitosti AK Roudnice n. L., jsme v zájmu získání objektivního přehledu požádali členy Výboru AeČR o vyjádření ve věci. Pokud Výbor, nebo jeho členové odpoví, budeme o tom informovat.

5.3. Viceprezident AeČR Martin Mezera zaslal iniciativě aecr2020plus otevřený dopis a požádal o jeho zveřejnění. Zde jednak věcně hodnotí předložený rozpočet 2020 a také konstatuje, že mu není znám jeho autor. Zarážející je zde uvedené tvrzení, že rozpočet nebyl projednán Výborem AeČR

4.3. V podezření z nepravdivých informací ve zprávě Prezidenta AeČR, jsme 3.3. písemně požádali o vyjádření Jana Sobotku, starostu Vrchlabí a senátora PČR za obvod Trutnov, který je ve věci kompetentní autoritou. Jan Sobotka nám dnes odpověděl ve třech bodech i s dovětkem pohledu senátora Parlamentu České republiky na kauzu LŠV.

3.3. Hlavní stránka byla z důvodu přehlednosti přeformátována. Vstup pro pokládání otázek iniciativě aecr2020plus se nyní nachází na spodní liště stránek.

2.3. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na vámi položené otázky. 

2.3. K nadcházející Valné hromadě AeČR zveřejnil dnes Prezident AeČR svou zprávu (je mezi podklady k VH) se značnou hustotou argumentačních klamů a množstvím tvrzení, která jsou v příkrém rozporu se zde předloženými listinnými důkazy. Abychom byli upřímní, v několika bodech zprávy můžeme s Vladimírem Machulou souhlasit, například: "Na rovinu přiznávám, že jsem neměl představu o rozsahu úpadku AeČR až do relativně nedávné doby"Vyjádření dotčených osob spolu s důkazními listinami připravujeme.

01.03. Sdělujeme, že jsme rezignovali na utvoření společné kandidátky iniciativy. Doufáme ale, že dosud přihlášení kandidáti svou vůli změnit Svaz projeví samostatně. Podrobnosti včetně vyjádření k dopisu Prezidenta AeČR, naleznete v sekci bloku 14.03.2020 a to včetně důvodové zprávy.

01.03. Je zřejmé, že v souvislosti s medializací TO na Prezidenta AeČR, může stránky iniciativy navštívit i veřejnost. Rezignovali jsme proto na satirický charakter sekce 2016 a ponechali pouze faktické informace. Stejně tak jsme upravili některé texty tak, aby byly při zachování průkaznosti více formální, nežli to dovoloval dosavadní vysloveně klubový charakter stránek.

29.02. Dnes byla na Českém rozhlasu odvysílána zpráva referující o podání trestního oznámení na Prezidenta AeČR Vladimíra Machulu. Stejné zprávy přinesly také regionální deníky. Iniciativa aecr2020plus se k věci nijak nevyjádřila.

29.02. Prezident AeČR zaslal 28.02. do členských organizací dopis, o jehož obsahu jsme informovali představenstvo LŠV. Reakce předsedy a místopředsedy představenstva LŠV přišla dnes ráno, je sestavena jako otevřený dopis všem členům AeČR.

26.02. V sekci 14.03.2020 jsou nové odpovědi na otázky členů AeČR

24.02. Do data 01.03.2020 shomažďuje Iniciativa návrhy Členů na kandidáty do volených orgánů AeČR a také návrhy k dokončení volebního programu

24.02. Tyto stránky byly zveřejněny na internetu

 

 


Please publish modules in offcanvas position.